Ne jemi vazhdimisht në vëzhgim për ndihmësit, montuesit dhe depot për skelat.
Ju lutemi thjesht klikoni në linkun dhe merrni direkt në formularin e aplikimit.

Ne kemi nevojë për informacionin e mëposhtëm:
- emri, mbiemri
- adresa
- Data e lindjes
- Licenca e shoferit nëse është e disponueshme
- leje pune e vlefshme
- Trajnimi nëse është i disponueshëm
- Njohuri gjermane

 

 

mail@geruestbau-schleipfer.de